Οι εναλλακτικοί τρόποι συμπλήρωσης του Ε3

Η επιλογή του κατάλληλου τρόπου, εναπόκειται στην κρίση του λογιστή. Αυτοί είναι:

(Α) Στο Ε3 μεταφέρονται μόνο τα έξοδα που εκπίπτουν, δηλαδή του κωδικού 485-007.

(Β) Στο Ε3 μεταφέρονται όλα τα έξοδα των βιβλίων, είτε αυτά εκπίπτουν, είτε όχι.

       Επιλέγετε τον κωδικό 007, όπως στην εικόνα 136.1, σημείο [1] και πατάτε το πλήκτρο F3.  Μετά το πάτημα του F3, ο κωδικός 007, απενεργοποιείται και δεν μπορεί να αλλάξει. Για να τον ενεργοποιήσετε ξανά, κάνετε κλικ στο κουμπί «Καθαρισμός Όλων», σημείο [2].


εικόνα 136.1


Μετά, μόλις θα πατήσετε το πλήκτρο F3, θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα (εικόνα 136.2):


εικόνα 136.2


Αν επιλέξετε «Όλα του βιβλίου των Εξόδων» θα εμφανιστεί το μήνυμα που σας δίνει οδηγίες για το τι θα πρέπει να κάνετε.


εικόνα 136.3


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αν, με φορτωμένα όλα τα έξοδα στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, ορίσουμε ΝΑΙ στον κωδικό 007, τότε δεν αλλάζει τίποτε στο έντυπο Ε3, εκτός από τους κωδικούς 453, 554, 555 του πίνακα ΣΤ. Δεν έχουμε άποψη επ’ αυτού, αλλά διαπιστώνουμε ότι, στο παραγόμενο Ε3:

  • Ο κωδικός 048 δεν έχει καμία σχέση με το πραγματικά φορολογητέο εισόδημα.
  • Αγνοούνται τα αποτελέσματα του πίνακα Δ.

Λόγω του τρόπου συμπλήρωσης, επιλέξαμε, όταν στον πίνακα Ζ2 του εντύπου Ε3 μεταφέρονται όλα τα έξοδα, η αλλαγή σε «Μπλοκάκι» να γίνεται μόνο μέσα από την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Όταν μεταφέρονται μόνο τα ποσά που εντάσσονται στον κωδικό 486-007, η συμπλήρωση του Ε3 στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και του Ε3 στο πρόγραμμα, ταυτίζονται.