Δημιουργία του Ε3 όταν μεταφερθούν μόνο τα ποσά που εκπίπτουν

Όταν στον πίνακα Ζ2 μεταφέρεται μόνο το ποσό του κωδικού 485-007, θα δημιουργηθεί το έντυπο Ε3, όπως φαίνεται στην εικόνα 136.4. 


εικόνα 136.4: Ο πίνακας Ζ2 όταν μεταφέρεται μόνο το ποσό του κωδικού 485-007

       

Το Ε3 θα συμπληρώνεται με τα εξής ποσά:

  • Με τα Έσοδα, που μεταφέρονται στον κωδικό 461.
  • Από το βιβλίο των Εξόδων, μόνο με τα έξοδα που στην περιγραφή, στο «Είδος», έχει δηλωθεί ότι μεταφέρονται στον κωδικό 485-007. Οτιδήποτε άλλο υπάρχει περασμένο στο βιβλίο των Εξόδων αγνοείται.