Συμπλήρωση των πινάκων Ε και ΣΤ

Στην καρτέλα «Πίνακας Ε» μαρκάρουμε την επιλογή «Μεταφορά του Ε στον ΣΤ», σημείο [1], αν δεν είναι ήδη μαρκαρισμένη, εικόνα 136.5. 

Μετά κάνουμε κλικ στο Διαφορές από ετεροχρονισμό Εξόδων, σημείο [2]. Στον πίνακα που θα ανοίξει, στον υποκωδικό 001, συμπληρώνουμε το ποσό που αντιστοιχεί  στις ασφαλιστικές εισφορές [3], εν προκειμένω 1521,52 €. Έστω όμως ότι, καταβλήθηκε μόνο το ποσό των 986,12 €, το οποίο το συμπληρώνουμε στο σημείο [4].


εικόνα 136.5


Το ποσό που θα επιβαρύνει το φορολογητέο εισόδημα φαίνεται στο σημείο [5]. Κάνουμε κλικ στο «Εντάξει» [6], για να κλείσουμε τον αναλυτικό πίνακα και να μεταφέρουμε το αποτέλεσμα στον κωδικό 723.

Μετά, ανοίγουμε την καρτέλα «Πίνακας ΣΤ» και βλέπουμε το φορολογητέο αποτέλεσμα,  εικόνα 136.6.


εικόνα 136.6: Ο πίνακας ΣΤ όταν στον πίνακα Ζ2 μεταφέρεται μόνο το ποσό του κωδικού 485-007