137. Πίνακας ΣΤ και Φορολογική Αναμόρφωση

>>> Η εισαγωγή των ποσών στον πίνακα Φ.Α.

>>> Άμεση Φόρτωση των ποσών

>>> Χρήση των κουμπιών «Φόρτωση»

>>> Εργαλεία Εντύπου Φ.Α.