Η εισαγωγή των ποσών στον πίνακα Φ.Α.

Στην καρτέλα «Πίνακας ΣΤ», κάνουμε κλικ στο κουμπί «Φορολογική Αναμόρφωση», βλέπε εικόνα 137.1. Θα εμφανιστεί η φόρμα «Φορολογική Αναμόρφωση», εικόνα 137.2.


εικόνα 137.1


Μπορούμε να εισάγουμε τις τιμές στα πεδία της φόρμας της Φ.Α., με τους εξής τρόπους:

(α) Άμεσα, πληκτρολογώντας τις τιμές στα αντίστοιχα πεδία [1].

(β) Με το πλήκτρο «Άμεση Φόρτωση Ποσών» [2], εφόσον στο βιβλίο των Εξόδων, υπάρχουν είδη που προορίζονται να ενημερώσουν τον πίνακα φορολογικής αναμόρφωσης.

(γ) Με τα κουμπιά «Φόρτωση» [3] για να φορτώσουμε τα ποσά συγκεκριμένων ειδών, στο αντίστοιχο πεδίο που βρίσκεται αριστερά του πλήκτρου.

(δ) Συνδυαστικά, με όλες τις παραπάνω μεθόδους.


εικόνα 137.2