Άμεση Φόρτωση των ποσών

Όπως είδαμε στο βιβλίο των Εξόδων, στον καθορισμό των ειδών των Εξόδων, μπορείτε να μαρκάρετε συγκεκριμένα είδη ώστε να μεταφέρονται απευθείας στον πίνακα Φορολογικής Αναμόρφωσης (Φ.Α.). Προς τούτο στη φόρμα του βιβλίου των Εξόδων, κάνετε κλικ στην «Επεξεργασία Ειδών». Στην φόρμα επεξεργασίας των Ειδών, υπάρχει το πεδίο για την εισαγωγή Κωδικού Φ.Α., εικόνα 137.3, αν το είδος προορίζεται γι’ αυτό τον σκοπό.


εικόνα 137.3


Εφόσον έχουν καθοριστεί είδη που προορίζονται για να μεταφερθούν απευθείας στον πίνακα Φ.Α., κάνουμε κλικ στο κουμπί "Άμεση Φόρτωση Ποσών", σημείο [1], εικόνα 137.4. Όταν ο χρήστης πατήσει αυτό το κουμπί, τότε συμπληρώνονται στους αντίστοιχους Κωδικούς τα ποσά της Φ.Α. που έχουν οριστεί μέσα από το Βιβλίο Εξόδων [2].


εικόνα 137.4