140. Έντυπο Ν

>>>  Η συμπλήρωση του Εντύπου

>>> Υποβολή του εντύπου Ν στην ΑΑΔΕ

>>>  Προβολή και εκτύπωση

>>>  Εκτύπωση βεβαιώσεων καταβολής κερδών