Προβολή και εκτύπωση

Στην εικόνα 140.4, επιλέγουμε το κουμπί «Αποθήκευση» [1] ή το «Προεπισκόπηση» [2]. Στη περίπτωση που επιλέξουμε το κουμπί «Αποθήκευση», θα ερωτηθούμε αν θέλουμε να κάνουμε την προεπισκόπηση του εντύπου πριν την αποθήκευση του.

       

εικόνα 140.4


Το εργαλείο που χρησιμοποιείται για την προβολή και εκτύπωση είναι το PDF Viewer, όπως και σε όλα σχεδόν τα τυποποιημένα έντυπα. Τη μορφή της προεπισκόπησης του εντύπου Ν, τη  βλέπουμε στην εικόνα 140.5 από την οποία μπορούμε να προχωρήσουμε και στην εκτύπωση, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο.


εικόνα 140.5