117. Εισαγωγή παραστατικών από απόσταση

>>> 

>>>  Βήμα 1ο: Δημιουργία ενός νέου Batch για την εισαγωγή των εγγραφών

>>>  Βήμα 2ο: H εισαγωγή των παραστατικών στο νέο Batch

>>>  Βήμα 3ο: H εξαγωγή του Batch

>>>  Βήμα 4ο: Αποστολή του Batch αρχείου στο γραφείο σας

>>>  Βήμα 5ο: Η εισαγωγή του Batch σε άλλο μηχάνημα, στο γραφείο σας

>>>  Βήμα 6ο: Έλεγχος για τυχόν διπλοεγγραφές

>>>  Την επόμενη φορά που θα εισάγετε παραστατικά της ίδιας οντότητας…