Έλεγχος για διπλοεγγραφές μετά την εισαγωγή ενός Batch

Δεν γίνεται κανένας αυτόματος έλεγχος για διπλοεγγραφές μετά από την εισαγωγή ενός Batch στα βιβλία. Διπλοεγγραφές κανονικά, δεν μπορούν να υπάρξουν κατά την εισαγωγή ενός Batch, εκτός και αν γίνει εισαγωγή του ιδίου Batch περισσότερες από μία φορές. Αν όμως αμφιβάλλετε, μπορεί να γίνει ένας άμεσος έλεγχος για διπλοεγγραφές.

Προς τούτο, κάνουμε κλικ στην επιλογή «ΕργαλείαΈλεγχος Διπλοεγγραφών» (εικόνα 116.7). Θα εμφανιστεί η φόρμα ελέγχου διπλοεγγραφών, εικόνα 116.8.


εικόνα 116.7


Στην εικόνα 116.8, βλέπουμε διάφορα κριτήρια ελέγχου διπλοεγγραφών. Τη φόρμα αυτή την είχαμε δει και στην ανάπτυξη των βιβλίων Εσόδων και Εξόδων.

Για τις ανάγκες ελέγχου ενός βιβλίου, μετά την εισαγωγή κάποιου Batch, δεν αλλάζουμε τα κριτήρια ελέγχου (εικόνα 116.8). Απλά, κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί «Έλεγχος για Διπλοεγγραφές». Αν έχει εισαχθεί το ίδιο Batch πολλές φορές, ο πίνακας με τα παραστατικά της φόρμας θα γεμίσει. Αλλιώς θα παραμείνει κενός. Από την εικόνα 116.8, καταλαβαίνουμε ότι το Batch εισάχθηκε δύο φορές επειδή η στήλη Hits είναι 2 σε όλες τις διπλοεγγραφές.


εικόνα 116.8