Εισαγωγή ενός Batch περισσότερες από μία φορές

Πιθανόν, κατά λάθος, να εισάγετε ένα Batch περισσότερες από μία φορές. Δεν υπάρχει πρόβλημα, αφού η κάθε εισαγωγή Batch παίρνει ξεχωριστό αριθμό, ακόμη και όταν πρόκειται για το ίδιο Batch.

Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση», στην εικόνα 116.2, θα εμφανιστεί η εικόνα 116.6 που είναι παρόμοια με την εικόνα 116.3, αλλά έχει διαφορετικά περιεχόμενα.

Όπως φαίνεται στην εικόνα 116.6, το ίδιο Batch εισήχθη, κατά λάθος 3 φορές. Απλά διαγράφετε τα δύο από τα τρία Batch, π.χ. διαγράφετε τα 002 και 003.


εικόνα 116.6