116. Διαχείριση των αρχείων Batch

>>>  Αναζήτηση – Τροποποίηση Διαγραφή

>>>  Εισαγωγή ενός Batch περισσότερες από μία φορές

>>>  Έλεγχος για διπλοεγγραφές μετά την εισαγωγή ενός Batch