Εισαγωγή ενός Batch στα βιβλία Εσόδων/Εξόδων

Έστω ότι το Batch στην εικόνα 115.6, θέλουμε να το μεταφέρουμε στη βάση δεδομένων ενός άλλου μηχανήματος. Αφού το στείλουμε στο άλλο μηχάνημα (με email, USB κτλ.), κάνουμε κλικ στην επιλογή του menu «Εισαγωγή Batch…», όπως φαίνεται στην εικόνα 115.7 …


εικόνα 115.6


… και στη φόρμα που θα εμφανιστεί  (εικόνα 115.7) κάνουμε κλικ στο «…» (πάνω δεξιά γωνία) για να ανοίξει η εξερεύνηση αρχείων (εικόνα 115.8), …


εικόνα 115.7


… μετά ανοίγουμε το φάκελο που περιέχει το αρχείο, που στην προκειμένη περίπτωση, στην εικόνα 115.8, είναι ο φάκελος  «Arbitrans Batch» και κάνουμε διπλό κλικ πάνω στο αρχείο Batch που θέλουμε να εισάγουμε, οπότε θα εμφανιστεί το όνομα του αρχείου στο πεδίο «Αρχείο Δεδομένων» στην εικόνα 115.8.

Μετά κάνουμε κλικ στο «Εισαγωγή Δεδομένων».  Θα εμφανιστεί η εικόνα 115.9 η οποία μας ενημερώνει για την επιτυχή εισαγωγή του Batch και για τον αριθμό που πήρε κατά την εισαγωγή του. Όπως φαίνεται στην εικόνα 115.9, ενημερωνόμαστε ότι το Batch ενσωματώθηκε στην οντότητα με αριθμό 700001 και πήρε τον αριθμό 001_700001.


εικόνα 115.8


εικόνα 115.9


Η οντότητα στην οποία ενσωματώνεται ένα εισαγόμενο Batch:

  • Αν κατά την εισαγωγή του Batch, βρεθεί οντότητα με το ίδιο ΑΦΜ, το Batch ενσωματώνεται σε αυτήν την οντότητα, παίρνοντας τον επόμενο διαθέσιμο αριθμό Batch.
  • Αν δεν υπάρχει ο ΑΦΜ, δημιουργείται νέα οντότητα και ενσωματώνεται σε αυτήν με τον αριθμό Batch 001. Το Batch 000 αυτής της οντότητας, παραμένει κενό.