Εξαγωγή των Batch

Για να εξάγετε ένα Batch σε αρχείο, από την κεντρική φόρμα του Arbitrans, επιλέγετε «Εξαγωγή Batch…», όπως φαίνεται στην εικόνα 115.1 …


εικόνα 115.1


… Θα εμφανιστεί η φόρμα εξαγωγής δεδομένων, εικόνα 115.2 …


εικόνα 115.2


… της οποίας τα πεδία τα συμπληρώνουμε κάνοντας κλικ στα βελάκια (εικόνα 115.2), …


Σημείωση: Το όνομα του Server είναι συνήθως μόνο ένα (εικόνα 115.2), αλλά η επιλογή αυτή είναι απαραίτητη επειδή στα τερματικά μίας εγκατάστασης σε δίκτυο, μπορεί να υπάρξει και δεύτερος Server, ο τοπικός (είναι επιλογή του χρήστη). 


εικόνα 115.3


… μετά κάνουμε κλικ στο «Εξαγωγή» (εικόνα 115.3)…

… με την ολοκλήρωση της οποίας, εμφανίζεται το μήνυμα που είναι στην εικόνα 115.4 …


εικόνα 115.4


… και δημιουργείται στην επιφάνεια εργασίας ένα μικρό σε μέγεθος αρχείο με τα περιεχόμενα του Batch (εικόνα 115.5). Φυσικά μπορούμε να το μεταφέρουμε σε άλλη θέση.


εικόνα 115.5