Βήμα 1ο: Δημιουργία ενός νέου Batch για την εισαγωγή των εγγραφών

Από το βασικό μενού των απλογραφικών βιβλίων, κάνετε κλικ στο κουμπί «Επιλογή/ Διαχείριση Batch” (εικόνα 117.1)…


εικόνα 117.1


… στη φόρμα που θα εμφανιστεί κάνετε κλικ στο κουμπί «Δημιουργία/Διαχείριση Batch” (εικόνα 117.2) και μετά κάνετε κλικ στο «Εισαγωγή Batch” (εικόνα 117.3) …


εικόνα 117.2


εικόνα 117.3


.. και τέλος ορίζετε ότι αυτό θα είναι το Batch που θα χρησιμοποιήσετε, με αυτή την οντότητα, (εικόνα 117.4). Τώρα είναι το 001, την επόμενη φορά θα είναι το 002, κ.ο.κ.


εικόνα 117.4