Εισαγωγή παραστατικών από απόσταση

Τη διαδικασία αυτή μπορεί να την χρειαστείτε σε διάφορες περιπτώσεις όπως π.χ.:

  • Αν η οντότητα δεν θέλει να απομακρύνονται τα παραστατικά από τον χώρο της, οπότε πηγαίνετε εσείς στον χώρο της και εισάγετε τα παραστατικά στο Laptop σας. Μετά, όμως, θα πρέπει να μεταφέρετε αυτά τα παραστατικά στο κεντρικό σας μηχάνημα.
  • Η οντότητα , εισάγει τα παραστατικά και να σας τα στέλνει με ένα email.

Στη συνέχεια γίνεται αναλυτική περιγραφή της σειράς εκτέλεσης της εργασίας.