Την επόμενη φορά που θα εισάγετε παραστατικά της ίδιας οντότητας…

Tο Batch, παραπάνω, είχε αριθμό 001. Την επόμενη φορά, για την ίδια οντότητα, θα χρησιμοποιήσετε το Batch 002, την επόμενη το 003 κ.ο.κ. Είναι σαν να βάζετε σελιδοδείκτες στο ντοσιέ με τα παραστατικά για να ξεχωρίζετε τα πακέτα. Το πρόγραμμα δέχεται μέχρι 999 Batch. Μπορείτε επίσης τα παλαιότερα Batch να τα ενσωματώνετε στο Batch 000 και να απελευθερώνετε αριθμούς Batch, αν υποτεθεί ότι κάποτε θα ξεπεράσετε το 999.