Βήμα 6ο: Έλεγχος για τυχόν διπλοεγγραφές

Διπλοεγγραφές δεν μπορούν να υπάρξουν κατά την εισαγωγή ενός Batch, εκτός και αν γίνει εισαγωγή του ιδίου Batch περισσότερες από μία φορές. Αν θέλετε να είσαστε απόλυτα σίγουροι, κάνετε κλικ στην επιλογή «ΕργαλείαΈλεγχος Διπλοεγγραφών» (εικόνα 117.11).


εικόνα 117.11