Βήμα 5ο: Η εισαγωγή του Batch σε άλλο μηχάνημα, στο γραφείο σας

Στην κεντρική φόρμα του Arbitrans, κάνετε κλικ στην επιλογή του menu «Εργαλεία→ Εισαγωγή Batch…», όπως φαίνεται στην εικόνα 117.9.


εικόνα 117.9


Θα εμφανιστεί η φόρμα εισαγωγής, εικόνα 117.10. Επιλέγετε το προς εισαγωγή αρχείο κάνοντας κλικ στο […] (πάνω δεξιά) και μετά κάνετε κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή Δεδομένων.


εικόνα 117.10