Βήμα 5ο: Η εισαγωγή του Batch σε άλλο μηχάνημα, στο γραφείο σας

Στην κεντρική φόρμα του Arbitrans, κάνετε κλικ στην επιλογή του menu «ΕργαλείαΕισαγωγή Batch…», όπως φαίνεται στην εικόνα 117.9.


εικόνα 117.9


Θα εμφανιστεί η φόρμα εισαγωγής, εικόνα 117.10. Επιλέγετε το προς εισαγωγή αρχείο κάνοντας κλικ στο […] (πάνω δεξιά) και μετά κάνετε κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή Δεδομένων.


εικόνα 117.10