Βήμα 4ο: Αποστολή του Batch αρχείου στο γραφείο σας

Το αρχείο το διακρίνετε και από τη επέκταση της ονομασίας του, που είναι «.arbch» (Arbitrans Batch). Πρόκειται για ένα πολύ μικρό αρχείο. Μπορείτε να το πάρετε σε ένα USB, ή να το στείλετε στο γραφείο σας με ένα email.