Βήμα 3ο: H εξαγωγή του Batch

Από την κεντρική φόρμα του Arbitrans, κάνετε κλικ στην επιλογή «ΕργαλείαΕξαγωγή Batch» (εικόνα 117.6), …


εικόνα 117.6


… συμπληρώνετε τη φόρμα που ακολουθεί για να εξάγετε το Batch 001 της οντότητας (εικόνα 117.7), …


εικόνα 117.7


… μετά κάνετε κλικ στο κουμπί «Εξαγωγή» και στην επιφάνεια εργασίας θα δημιουργηθεί ένα αρχείο με τα περιεχόμενα του Batch, όπως φαίνεται στην εικόνα 117.8.

Μπορείτε, αν θέλετε, να εξάγετε και το σύνολο των Batch σε ένα άλλο αρχείο, δηλαδή ολόκληρο το βιβλίο Εσόδων/Εξόδων της οντότητας.


εικόνα 117.8


Αν το Batch το έχετε ήδη φανταστεί σαν ένα σελιδοδείκτη στο ντοσιέ με τα παραστατικά, τότε, το περιεχόμενο του παραπάνω αρχείου, είναι το πακέτο των παραστατικών που αρχειοθετήσατε στο ντοσιέ, μετά από την τοποθέτηση του σελιδοδείκτη 001. Την επόμενη φορά θα βάλετε 002, κ.ο.κ.

Το Batch 001, αρχίζει από τον σελιδοδείκτη 001 και τελειώνει πριν τον σελιδοδείκτη 002.

Το Batch 002, αντίστοιχα αρχίζει από τον 002 και τελειώνει πριν τον 003, κ.ο.κ.