Χρήσιμες τεχνικές Εισαγωγής/Διαγραφής παραστατικών

Ισχύουν τα ίδια με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 55 και στο κεφάλαιο 56. 

Διαφορά υπάρχει μόνο στη χρήση των: πλήκτρο F5 και πλήκτρο F8.