Επανάληψη με το F5 ή το F8 του Παραστατικού

Με τη χρήση του F5 εισάγονται στο νέο παραστατικό τα «Κύρια στοιχεία παραστατικού» πάνω στο οποίο βρίσκεται ο κέρσορας. Με τον τρόπο αυτό επιταχύνεται το Data Entry.

Η τιμή του πεδίου "Αρ. Παραστατικού" με το F5 ή το F8

Στα «Έσοδα», ο αριθμός του νέου παραστατικού είναι ο προηγούμενος αντίστοιχος αριθμός + 1 (για το ίδιο είδος π.χ. ΤΔΑ, ΤΙΜ, ΑΠΥ, κτλ.).


Στα «Έξοδα», μπορούμε να επιλέξουμε αν θέλουμε να μην υπάρχει αριθμός νέου παραστατικού, ή ο προηγούμενος αντίστοιχος αριθμός + 1 (όπως στα έσοδα).