Επιλογή συνεχόμενης αρίθμησης παραστατικών στο βιβλίο των Εξόδων

Με κλικ στην επιλογή «Εργαλεία🡪Λοιπά Εργαλεία🡪Συνεχόμενη Αρίθμηση» αναστρέφουμε την επιλογή μας στην τιμή που θα έχει το πεδίο «Αρ. Παραστατικού», μετά τη χρήση του F5/F8 (εικόνα 87.1). Η αρχική κατάσταση είναι η «χωρίς συνεχόμενη αρίθμηση».


εικόνα 87.1


Όταν η "Συνεχόμενη Αρίθμηση" είναι ενεργοποιημένη, δηλαδή μαρκαρισμένη με , με το πάτημα του F5, το αποτέλεσμα θα είναι αυτό που φαίνεται στην εικόνα 87.2. Διορθώνουμε, αν χρειάζεται τα πεδία με την ημερομηνία ή με τον αριθμό του παραστατικού.


  εικόνα 87.2: Μεταφορά στοιχείων παραστατικού με το F5 στη Συνεχόμενη Αρίθμηση


Όταν η επιλογή "Συνεχόμενη Αρίθμηση" είναι απενεργοποιημένη, δηλαδή μαρκαρισμένη με x, ο αριθμός του παραστατικού παραμένει κενός, εικόνα 87.3, και θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον χρήστη.


εικόνα 87.3: Μεταφορά στοιχείων παραστατικού με το F5 στη μη Συνεχόμενη Αρίθμηση.