Επιλογή συνεχόμενης αρίθμησης παραστατικών στο βιβλίο των Εξόδων

Με κλικ στην επιλογή «ΕργαλείαΛοιπά ΕργαλείαΣυνεχόμενη Αρίθμηση» αναστρέφουμε την επιλογή μας στην τιμή που θα έχει το πεδίο «Αρ. Παραστατικού», μετά τη χρήση του F5 ή του F8, εικόνα 87.1.

Η αρχική κατάσταση είναι με απενεργοποιημένη τη «Συνεχόμενη αρίθμηση», δηλαδή η ισχύει η επιλογή x, εικόνα 87.1, που συνήθως καλύπτει τις περισσότερες περιπτώσεις στο βιβλίο των Εξόδων. Κάνοντας κλικ σε αυτήν, την αλλάζουμε σε , δηλαδή την ενεργοποιούμε.


εικόνα 87.1


Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιούμε το πλήκτρο F5, η λειτουργία θα είναι ως εξής:

  • Αν επιλογή "Συνεχόμενη Αρίθμηση" είναι ενεργοποιημένη, δηλαδή μαρκαρισμένη με , τότε, με το πάτημα του F5, το αποτέλεσμα θα είναι αυτό που φαίνεται στην εικόνα 87.2. Διορθώνουμε, αν χρειάζεται τα πεδία με την ημερομηνία ή με τον αριθμό του παραστατικού. Προφανώς, αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη, μόνο όταν η οντότητα εκδίδει παραστατικά αποκλειστικά μόνο σε εμάς, όπως π.χ. είναι η περίπτωση ενός υπαλλήλου που αμείβεται με μπλοκάκι.


εικόνα 87.2: Μεταφορά στοιχείων παραστατικού με το F5, στη "Συνεχόμενη Αρίθμηση»


  • Όταν η "Συνεχόμενη Αρίθμηση" είναι απενεργοποιημένη, δηλαδή μαρκαρισμένη με x, τότε, με το πάτημα του F5, το αποτέλεσμα θα είναι αυτό που φαίνεται στην εικόνα 87.3. Θα πρέπει να ελέγξουμε, τις τιμές που υπάρχουν στα πεδία με την ημερομηνία ή με τον αριθμό του παραστατικού τα οποία, στη συγκεκριμένη επιλογή, κατά πάσα πιθανότητα, θα χρειαστεί να τα τροποποιήσουμε.


εικόνα 87.3: Μεταφορά των στοιχείων του παραστατικού στη μή «Συνεχόμενη αρίθμηση»


Με ακριβώς ίδιο τρόπο λειτουργεί και η επιλογή με το πλήκτρο F8, με τη μόνη διαφορά ότι η F8, εισάγει και όλες τις εγγραφές του παραστατικού, αλλά με μηδενικά ποσά. Κατά τα λοιπά, σε ότι αφορά τη «Συνεχόμενη αρίθμηση», τα F5 και F8, δεν έχουν καμία διαφορά.