157. Πώληση Παγίου & δημιουργία νέας καρτέλας Παγίου

>>> 

>>>  1o Παράδειγμα: Πώληση αποσβεσθέντος παγίου

>>>  2ο Παράδειγμα: Πώληση μη αποσβεσθέντος παγίου

>>>  3ο Παράδειγμα: Μερική Πώληση παγίου

>>>  Όταν πωλούνται πάγια για τα οποία δεν υπάρχει καρτέλα…

>>>  Η νέα καρτέλα του παγίου