Διορθώσεις και Αλλαγές στις Καρτέλες των Παγίων

Μπορεί να γίνει τροποποίηση της καρτέλας παγίου,  αρκεί το πάγιο να μην έχει αποσβεστεί ή πωληθεί. Οι αλλαγές γίνονται από την κεντρική φόρμα, επιλέγοντας «Τήρηση ΒιβλίωνΚαρτέλες ΠαγίωνΕύρεση/Εκτύπωση καρτέλας» (εικόνα 156.14). Θα ανοίξει η φόρμα της καρτέλας του παγίου,  με την οποία μπορούν να γίνουν και τροποποιήσεις του παγίου.


εικόνα 156.14


Οι αλλαγές που μπορούν να γίνουν είναι πολύ περιορισμένες, όπως θα δούμε. Η χρησιμότερη από αυτές, είναι η δυνατότητα αλλαγής της «Περιγραφής του Παγίου», επειδή αυτή χρησιμοποιείται στο «Αρχείο Ενσώματων και Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων».