Πάγια με μηδενική Υπολειμματική Αξία

Όταν η υπολειμματική αξία του παγίου, μετά την απόσβεση, πρέπει να είναι 0,00 και όχι 0,01. μαρκάρεται η επιλογή «Χωρίς Υπολειμματική Αξία» (εικόνα 156.13). Στη καρτέλα του παγίου, η υπολειμματική αξία του παγίου, μετά τις αποσβέσεις, καταλήγει στο 0,00 και όχι στο 0,01.


εικόνα 156.13