2ο Παράδειγμα: Πώληση μη αποσβεσθέντος παγίου

Το Laptop αξίας 1200 €, του οποίου η απόσβεση άρχισε τον 07/2014 και αγοράστηκε με το ΔΑΤ/1422 της εταιρείας «Μ», πωλήθηκε με το παρακάτω παραστατικό:


(Στοιχεία εταιρείας)                                                                           | Ημ/νία: 16-11-2016 |Σειρά: Β  |Αριθμός: 1326

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Η»                                                

ΑΦΜ:             531078694               Δ.Ο.Υ.:        Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ


Laptop μεταχειρισμένο

Τεμ.

1

750,00

750,00
ΣΥΝΟΛΟ

750,00

ΦΠΑ 24%

180,00

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ

930,00


Μέχρι την ημερομηνία πώλησης, το πάγιο ήταν στην χρήση της οντότητας επί 29 μήνες (07/2014 – 11/2016), οπότε, επειδή ο χρόνος απόσβεσης ήταν 60 μήνες, προκύπτουν τα εξής:

  • Αποσβεσμένη αξία: 1200 x (29 / 60) = 580 €
  • Αναπόσβεστη αξία: 1200 – 580 = 620 €
  • Το κέρδος είναι: 750 – 620 = 130 €

Το κέρδος από την πώληση θα εμφανιστεί στο παλαιό έντυπο Ε3/2017, κατανεμημένο στους κωδικούς 273 και 282 και στο νέο Ε3 στους 166, 266, 366, 466.

Μετά την εισαγωγή και οριστικοποίηση του παραπάνω παραστατικού, θα παρουσιαστεί η φόρμα της νέας καρτέλας του παγίου (εικόνα 157.8). Γράφουμε τον Barcode «1015013» ή, αν δεν τον έχουμε διαθέσιμο, πατάμε το πλήκτρο F4 για να εμφανιστεί ο πίνακας με όλα τα πάγια της Οντότητας. Επιλέγουμε το πάγιο με διπλό κλικ στον πίνακα και θα εμφανιστούν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της καρτέλας, εικόνα 157.8. Γράφουμε στο πεδίο «Πωλήθηκαν:» τον αριθμό 1, επειδή πρόκειται για ένα τεμάχιο.


εικόνα 157.8


Κάνουμε κλικ στο «Υπολογισμός» και μετά στο «Καταχώρηση». Θα εμφανιστεί η νέα καρτέλα του παγίου (εικόνα 157.8), την οποία μπορείτε, αν θέλετε, να την εκτυπώσετε.

Αυτή, μετά τη συμπλήρωση της, περιλαμβάνει μόνο την αποσβεσμένη αξία, δηλαδή το ποσό των 580 €, ενώ η υπολειμματική αξία είναι 0.