Όταν πωλούνται πάγια για τα οποία δεν υπάρχει καρτέλα…

Όταν παρουσιάζεται ένας νέος πελάτης σε ένα λογιστικό γραφείο, τότε, αν προσκομίσει όλα τα παραστατικά αγοράς των παγίων του, η περίπτωση είναι απλή. Εισάγετε τα τιμολόγια αγοράς και δημιουργούνται οι καρτέλες. Οι αποσβέσεις συνεχίζονται κανονικά.

Μία όμως πιθανή κατάσταση, είναι τα παραστατικά αγοράς των παγίων του να μην είναι διαθέσιμα σ’ εσάς. Τι γίνεται αν τυχόν πουλήσει η οντότητα, κάποια από αυτά τα πάγια;

Το πρόγραμμα, προσφέρει την εξής λύση για την περίπτωση απουσίας καρτέλας παγίων: Μετά την οριστικοποίηση των στοιχείων του παραστατικού πώλησης, θα ανοίξει φόρμα εισαγωγής του παγίου την οποία την κλείνετε (απαντάτε «Ναι» στο ενημερωτικό μήνυμα).

Η πώληση προχωράει κανονικά, και καταχωρείται ως πώληση παγίου, χωρίς όμως τη δημιουργία νεότερης καρτέλας, αφού δεν υπάρχει προηγούμενη.