Πώληση Παγίου & δημιουργία νέας καρτέλας παγίου

Για να πωληθεί ένα πάγιο πρέπει να βρίσκεστε στη φόρμα των Εσόδων. Εισάγετε κανονικά το παραστατικό, αλλά στο πεδίο «Είδος» επιλέγετε ### Πώληση Παγίου ### (εικόνα 157.1).


εικόνα 157.1


Αφού κάνετε οριστικοποίηση του παραστατικού, θα εμφανιστεί η φόρμα πώλησης παγίου (εικόνα 157.2). Στην φόρμα αυτή, αφού εισάγετε το barcode του παγίου (με το πληκτρολόγιο ή με ένα barcode scanner), θα εμφανιστούν αυτόματα τα στοιχεία του προς πώληση παγίου.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αν κατά λάθος επιλέξατε «### Πώληση Παγίου ###», ή αν τυχόν, διαπιστώσετε μετά ότι δεν υπάρχει καρτέλα παγίου, τότε κλείνετε τη φόρμα και διαγράφετε το παραστατικό. Αν δεν το διαγράψετε, η πώληση παγίου θα εισαχθεί κανονικά, αλλά το συγκεκριμένο πάγιο δεν θα ούτε έχει καρτέλα, ούτε θα αναφέρεται στο μητρώο παγίων.


Έπειτα, συμπληρώνετε το πλήθος των τεμαχίων που πωλήθηκαν (η πώληση μπορεί να είναι μερική η ολική) και κάνετε κλικ στο κουμπί «Υπολογισμός». Στον πίνακα της φόρμας θα εμφανιστεί η νέα καρτέλα του παγίου. Μετά, κάνετε κλικ στο «Καταχώρηση». Αν έχετε μαρκαρισμένη την «Εκτύπωση Νέου Παγίου», θα ανοίξει η φόρμα εκτύπωσης της καρτέλας.


εικόνα 157.2


Η παλαιά καρτέλα δεν χάνεται και μπορείτε να τη βρείτε, επιλέγοντας «Τήρηση ΒιβλίωνΚαρτέλες ΠαγίωνΕύρεση/Εκτύπωση καρτέλας» από την κεντρική φόρμα της εφαρμογής.