147. Υποβολή της Συγκεντρωτικής Κατάστασης (ΜΥΦ) στη ΑΑΔΕ

>>> 

>>>  Υποβολή με πληκτρολόγηση στην ιστοσελίδα του Taxis

>>>  Υποβολή ΜΥΦ μέσω αρχείου XML

>>>  To αρχείο Excel “MYF.xlsm”– Επαναδημιουργία του αρχείου XML

>>>  Διαγραφή των παλαιών εγγραφών με την επανυποβολή του αρχείου XML

>>>  Δημιουργία μηδενικής ΜΥΦ