Υποβολή ΜΥΦ μέσω αρχείου XML

To αρχείο XML που θα υποβληθεί στο σύστημα Taxis δημιουργείται μόλις κάνετε κλικ στο κουμπί «Παραγωγή Αρχείου .xml και Excel (MYF.xlsm)» που φαίνεται στην εικόνα 147.1. Η ονομασία του αρχείου XML που δημιουργείται, είναι της μορφής: ΑΦΜ_Έτος_Μήνας.


εικόνα 147.1


Μόλις ολοκληρωθεί η παραγωγή του αρχείου XML θα εμφανιστεί η φόρμα που φαίνεται στην εικόνα 147.2. Στην ονομασία εισάγεται ο τελικός μήνας της περιόδου, π.χ. από 1/2017-3/2017, θα είναι το 3.

Παράδειγμα ονομασίας αρχείου XML προς υποβολή: 586974147_2017_3.


εικόνα 147.2


Η προκαθορισμένη θέση του αρχείου είναι στο φάκελο «ARBITRANS ΜΥΦ», που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας. Τη θέση αυτή, μπορείτε να την αλλάξετε, βλέπε κεφάλαιο_27 - Ρύθμιση [3]. Προς τούτο, από το menu της κεντρικής φόρμας, επιλέγετε τη διαδρομή: «ΑρχείοΕπιλογές ΛογιστήΓενικές Ρυθμίσεις».