Υποβολή με πληκτρολόγηση στην ιστοσελίδα του Taxis

Παρέχονται αναλυτικές οδηγίες στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ. Για την υποβολή των καταστάσεων, θα χρειαστεί η εκτύπωση της συγκεντρωτικής πελατών/προμηθευτών που φαίνονται από την εικόνα 146.4, έως και την  εικόνα 146.6.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αν η οντότητα υπόκειται στο Ειδικό Καθεστώς Καταβολής Φ.Π.Α. του άρθρου 39β (Cas Accounting), αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος που έχει στη διάθεση της η οντότητα, για την υποβολή καταστάσεων CAS, μέσω του Arbitrans. Η υποβολή μέσω αρχείου ανάλογου με τις ΜΥΦ, προς το παρόν δεν υποστηρίζεται. Θα σας χρειαστεί και η εκτύπωση της συγκεντρωτικής κατάστασης Εισπράξεων/Πληρωμών, βλέπε εικόνα 147.2.