Δημιουργία καταστάσεων Cas

Μόλις μαρκάρετε την ένδειξη Cas διαγράφονται όλα τα περιεχόμενα της φόρμας. Μετά κάνετε κλικ στο κουμπί «Εύρεση». Το αποτέλεσμα φαίνεται στην εικόνα 149.1.

Στην καρτέλα «Πελάτες» είναι οι Εισπράξεις και στην καρτέλα «Προμηθευτές» είναι οι Πληρωμές. Η καρτέλα «Ταμειακές Μηχανές» είναι κενή. Κάντε κλικ στο κουμπί «Εκτύπωση» για να δείτε την εκτύπωση του πίνακα με τις Cas Εισπράξεις και Πληρωμές, εικόνα149.2.  


εικόνα 149.1


εικόνα 149.2