ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΜΥΦ)

146. Η Δημιουργία των Συγκεντρωτικών Πελατών/Προμηθευτών

147. Υποβολή της Συγκεντρωτικής Κατάστασης (ΜΥΦ) στη ΑΑΔΕ

148. Διαχείριση παραστατικών με τα φίλτρα της φόρμας των ΜΥΦ

149. Cas Εισπράξεις/Πληρωμές (Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ άρθρο 39Β)