146. Η Δημιουργία των Συγκεντρωτικών Πελατών/Προμηθευτών

>>>  Η «Αναλυτική» μορφή της φόρμας ΜΥΦ, για υποβολή στην ΑΑΔΕ

>>> Τροποποίηση της τιμής των κελιών

>>> Εισαγωγή νέων γραμμών στη φόρμα των ΜΥΦ 

>>>  Η επιλογή «Χωρίς Ανάλυση» - Χρήσιμη μόνο για διασταυρώσεις

>>>  Η επιλογή «Πολύ αναλυτική» - Χρήσιμη κυρίως σε διασταυρώσεις