Η επιλογή «Χωρίς Ανάλυση» - Χρήσιμη μόνο για διασταυρώσεις


Δεν μπορεί με αυτήν την επιλογή να παραχθεί αρχείο προς υποβολή, επειδή δεν γίνεται ανάλυση των ποσών σε Χρεωστικά και Πιστωτικά, γι’ αυτό και το αντίστοιχο κουμπί είναι απενεργοποιημένο, εικόνα 146.9.

Τα αποτελέσματα είναι αθροιστικά ανά ΑΦΜ, εικόνα 146.9. Η διαφορά από την εικόνα 146.2, είναι ότι, αντί να υπάρχει για κάθε οντότητα μία εγγραφή με τα χρεωστικά και μία με τα πιστωτικά τιμολόγια, υπάρχει μόνο μία εγγραφή στην οποία έχουν αθροιστεί τα χρεωστικά με τα πιστωτικά.

Οι εκτυπώσεις είναι παρόμοιες με αυτές που βλέπετε από την εικόνα 146.4 μέχρι και την εικόνα 146.6 (αθροισμένες ανά ΑΦΜ) και είναι πολύ χρήσιμες στις διασταυρώσεις των ΜΥΦ.


εικόνα 146.9


Στην εικόνα 146.9, βλέπετε ότι είναι απενεργοποιημένη η επιλογή για την παραγωγή του αρχείου XML προς υποβολή στην ΑΑΔΕ (και του Excel). Επίσης, είναι απενεργοποιημένες οι δυνατότητες να μαρκαριστούν οι επιλογές «Χωρίς Ταμειακές» και «Μηδενική ΜΥΦ».