Εισαγωγή νέων γραμμών στη φόρμα των ΜΥΦ

Πατώντας το πλήκτρο <Insert> του πληκτρολογίου, εισάγεται νέα γραμμή στο τέλος, εικόνα 146.8. Σε αυτή τη γραμμή, μπορεί να γίνει εισαγωγή νέας εγγραφής χειροκίνητα, αλλά μόνο στις καρτέλες «Πελάτες» και «Προμηθευτές». Δεν γίνεται εισαγωγή γραμμής στην καρτέλα «Ταμειακές μηχανές-Λιανικές/Δαπάνες».

 Σε περίπτωση ανύπαρκτης ημερομηνίας, θα εισαχθεί "01/<τελευταίος μήνας>". Π.χ. για τη ΜΥΦ από 01/01/2016 έως 31/12/2016, θα δοθεί ημερομηνία η 01/12/2016.

       

εικόνα 146.8


Σε όλα τα πεδία στην εικόνα 146.8, θα πρέπει να εισαχθούν τιμές από την χρήστη, εκτός από το πεδίο «Επωνυμία». Όταν εισαχθεί το ΑΦΜ της οντότητας, η επωνυμία φορτώνεται αυτόματα, εφόσον η οντότητα είναι καταχωρημένη στο αρχείο «Πελατών/Προμηθευτών». Αν η οντότητα δεν υπάρχει καταχωρημένη, τότε, το πεδίο «Επωνυμία» παραμένει κενό. Δεν είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί αυτό το πεδίο, για να παραχθεί το αρχείο που θα υποβληθεί στην ΑΑΔΕ (επειδή η επωνυμία δεν υποβάλλεται).