Τροποποίηση της τιμής των κελιών

Στο πρόγραμμα, οι ΜΥΦ παράγονται βάσει των βιβλίων Εσόδων και Εξόδων. Όμως ενδέχεται ο χρήστης να χρειάζεται να κάνει διορθώσεις. Αυτές μπορούν να γίνουν ως εξής:

  • Όλα τα πεδία της προεπισκόπησης αποτελούν ανεξάρτητα κελιά στα οποία μπορεί ο χρήστης να κάνει διορθώσεις (εικόνα 146.7).
  • Το μόνο που δεν επιτρέπεται να αλλαχθεί είναι η επωνυμία της οντότητας, η οποία εισάγεται αυτόματα στο αντίστοιχο κελί, αν αλλάξει ο αριθμός ΑΦΜ.


εικόνα 146.7