148. Διαχείριση παραστατικών με τα φίλτρα της φόρμας των ΜΥΦ


>>> Η φόρμα των ΜΥΦ δεν είναι μόνο για την υποβολή στοιχείων στην ΑΑΔΕ


>>> Περιγραφή των φίλτρων της φόρμας των ΜΥΦ

>>> Παράδειγμα: Δημιουργία πίνακα με τα παραστατικά άνω των 500 €