Η φόρμα των ΜΥΦ δεν είναι μόνο για την υποβολή στοιχείων στην ΑΑΔΕ


Η φόρμα των ΜΥΦ, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στο Arbitrans, στην πραγματικότητα είναι ένα χρήσιμο πολυεργαλείο, που επιτρέπει να γίνεται διαχείριση και αναδιοργάνωση των παραστατικών με πολλούς τρόπους. Ακόμη και αν καταργηθεί η υποβολή των ΜΥΦ στην ΑΑΔΕ αυτή θα εξακολουθήσει να παραμένει ένα πολύ βασικό εργαλείο στα χέρια του χρήστη μέσω του οποίου θα μπορεί να αντλήσει πολλές πληροφορίες.

Μεταξύ των άλλων, στη φόρμα των ΜΥΦ υπάρχουν δύο φίλτρα, με τα οποία μπορούν να δημιουργούνται καταστάσεις, με τα παραστατικά, των οποίων το ποσό βρίσκεται μεταξύ συγκεκριμένων αριθμητικών ορίων. Τα όρια αυτά καθορίζονται από τον χρήστη.

  • Π.χ. μπορείτε να δημιουργήσετε έναν πίνακα παραστατικών, των οποίων το ποσό υπερβαίνει το κρίσιμο όριο των 500 €, μετά το οποίο η πληρωμή, αν τυχόν γίνει με μετρητά, δεν αναγνωρίζεται στα έξοδα.