Περιγραφή των φίλτρων της φόρμας των ΜΥΦ


Τα φίλτρα που διατίθενται στη φόρμα των ΜΥΦ, φαίνονται στην εικόνα 148.1, περιοχή [1]. Πρόκειται για τα εξής δύο:

  • Για τον περιορισμό των χρηματικών ποσών μεταξύ ενός κάτω ορίου (το οποίο μπορεί να είναι και αρνητικό) και ενός άνω ορίου.

Μπορεί να συμπληρωθεί μόνο το ένα όριο π.χ. αν το κάτω όριο οριστεί στα 500,00 €, χωρίς να συμπληρωθεί το άνω όριο, τότε το άνω όριο θεωρείται ότι δεν έχει περιορισμό ως προς το ποσό.

  • Για τον περιορισμό των χρονικών ορίων, ανάμεσα σε δύο ημερομηνίες.

Αν δεν συμπληρωθεί η ημερομηνία, τότε αυτή θεωρείται ότι ταυτίζεται με τα χρονικά όρια που έχουν συμπληρωθεί άνω δεξιά, για τη διαμόρφωση της φόρμας των ΜΥΦ.


εικόνα 148.1


Όταν συμπληρωθούν οι τιμές στα φίλτρα, εικόνα 148.1, είναι αδύνατη η δημιουργία αρχείου για την υποβολή στην ΑΑΔΕ. Π.χ. Αν η μαρκαρισμένη επιλογή είναι η «Αναλυτική» [2], τότε η παραγωγή αρχείου ΜΥΦ είναι ενεργοποιημένη. Μόλις όμως συμπληρωθεί έστω και ένα φίλτρο της περιοχής [1], το κουμπί παραγωγής αρχείου ΜΥΦ απενεργοποιείται [3].

Η περιοχή [4], στην εικόνα 148.1, μετά από τις επιλογές που έγιναν στα φίλτρα (οι οποίες φαίνονται στην εικόνα), παρουσιάζει μόνο τις εταιρείες των οποίων η συνολική αξία των παραστατικών που εξέδωσαν στο διάστημα 7/5-22/12/2018 κυμαίνεται από -300,00 έως 10.000,00 €.