Παράδειγμα: Δημιουργία πίνακα με τα παραστατικά άνω των 500 €


Όταν το ποσό ενός παραστατικού είναι άνω των 500,00 €, τότε ως γνωστό, η πληρωμή δεν πρέπει να γίνεται με μετρητά. Αν τυχόν γίνει με μετρητά, τόσο δεν εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα και υπόκειται σε φορολογική αναμόρφωση.

Με τα φίλτρα αυτά, ο λογιστής μπορεί να δημιουργήσει πίνακα, που θα περιέχει τα παραστατικά των Προμηθευτών  της οντότητας, με αξία άνω των 500,00 €.

Η διαδικασία δημιουργίας του πίνακα, έχει ως εξής:

  • Μαρκάρουμε την επιλογή «Πολύ Αναλυτική», σημείο [1], εικόνα 148.2. Με αυτήν η παραγόμενη κατάσταση απαριθμεί τα παραστατικά, ένα προς ένα.
  • Γράφουμε το ποσό 500,00 στο πεδίο [2]. Δεν συμπληρώνουμε κανένα άλλο από τα πεδία στην περιοχή των φίλτρων.
  • Στην περιοχή [3], εμφανίζονται τα ζητούμενα παραστατικά.
  • Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Εκτύπωση Λίστας Προμηθευτών» [4].


εικόνα 148.2

       

Η εκτύπωση της προσαρμοσμένης καρτέλας προμηθευτών που περιέχει όλα τα παραστατικά με ποσό άνω των 500 €, φαίνεται στην εικόνα 148.3.


εικόνα 148.3