Δημιουργία μηδενικής ΜΥΦ

Για να δημιουργηθεί το αρχείο Excel για μηδενική ΜΥΦ, μαρκάρετε την ένδειξη «Μηδενική ΜΥΦ» όπως στην εικόνα 147.4.


εικόνα 147.4


Μετά κάνετε κλικ στο κουμπί «Παραγωγή Αρχείου .xml και Excel (MYF.xlsm)». Το αρχείο XML θα περιέχει τις μηδενικές εγγραφές που φαίνονται στο αντίστοιχο Excel (MYF.xlsm) στην εικόνα 147.5. Επισημαίνεται όμως ότι, το κουμπί «Εκτύπωση» (εικόνα 147.4), αγνοεί την επιλογή «Μηδενική ΜΥΦ» και εκτυπώνει κανονικά τις καταστάσεις ΜΥΦ.

Αν υποβληθεί μηδενική ΜΥΦ, προφανώς αγνοούνται όλες οι εγγραφές της. Την υποβάλλετε, όταν απλά θέλετε να διαγράψετε ότι είχατε εισάγει και να το αντικαταστήσετε με το τίποτε.

Δεν χρειάζεται να υποβάλλετε πρώτα μηδενική ΜΥΦ όταν πρόκειται να αντικαταστήσετε τις εγγραφές σας με άλλες, επειδή το αρχείο XML, όπως προαναφέρθηκε, παράγεται πάντα με action «replace». Κατά συνέπεια, αν είχε προηγουμένως υποβληθεί άλλο αρχείο XML, διαγράφονται όλες οι εγγραφές του, σαν να μην το είχατε υποβάλλει και αντικαθίστανται από τις νέες.

Η μηδενική ΜΥΦ σας διευκολύνει επίσης, όταν προτιμάτε να συμπληρώσετε εσείς τα στοιχεία που πρόκειται να υποβάλλετε. Προς τούτο, σας βοηθάει, επειδή σας δίνει έτοιμο τον πίνακα με όλα τα ΑΦΜ που συμπεριλαμβάνονται στα βιβλία της οντότητας, όπως φαίνεται στην εικόνα 147.5.


εικόνα 147.5: Αρχείο Excel για τη δημιουργία XML μηδενικής ΜΥΦ