Υποβολή της Συγκεντρωτικής Κατάστασης (ΜΥΦ) στη ΑΑΔΕ

Έχετε διαθέσιμες τις παρακάτω δύο επιλογές για να υποβάλλετε τις ΜΥΦ στη Γ.Γ.Π.Σ:

(α) Με απευθείας πληκτρολόγηση στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Taxis.

(β) Με την υποβολή αρχείου XML βάσει των οδηγιών της ΑΑΔΕ Αυτή η μέθοδος δεν υποστηρίζεται για τους υποκείμενους στο Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. του άρθρου 39β.