107. Ενέργειες όταν το παραστατικό εισπραχθεί από την οντότητα

>>> 

>>>  Βήμα 1: Εισάγετε την απόδειξη πληρωμής

>>>  Βήμα 2: Δήλωση της ημερομηνίας που το ΦΠΑ έγινε απαιτητό

>>>  Βήμα 3: Δήλωση του τρόπου πληρωμής