Βήμα 2: Δήλωση της ημερομηνίας που το ΦΠΑ έγινε απαιτητό

Για κάθε ένα παραστατικό που συμπεριλαμβάνεται στην πληρωμή:

  • Κάνετε διπλό κλικ στο παραστατικό για να εμφανιστεί στην περιοχή εισαγωγής στοιχείων
  • Διορθώνετε το πεδίο «Μήνας Πληρωμής ΦΠΑ» [2] (εικόνα 107.2).


εικόνα 107.2