Βήμα 1: Εισάγετε την απόδειξη πληρωμής

  • Βρίσκετε το παραστατικό ΤΙΜ/01 και κάνετε πάνω του δεξί κλικ (εικόνα 107.1).
  • Εισάγετε τα στοιχεία της απόδειξης είσπραξης επιλέγοντας «Αποδείξεις ΕίσπραξηςΕισαγωγή με Σύνδεση Παραστατικού» [1].


εικόνα 107.1