Βήμα 3: Δήλωση του τρόπου πληρωμής

  • Κάνετε κλικ στο πεδίο «Τρόπος Πληρωμής» και επιλέγετε τον τρόπο πληρωμής [3].
  • Πατάτε F9 ή κάνετε κλικ στο «Οριστικοποίηση Παραστατικού» [4].

εικόνα 107.2