108. Ειδικές περιπτώσεις εξόφλησης παραστατικών στην ΠΟΛ-1214

>>>  Όταν σε μία πληρωμή δεν διευκρινίζεται ποια παραστατικά αφορά

>>>  Μερική εξόφληση ενός παραστατικού στα πλαίσια της ΠΟΛ-1214

>>>  Υποχρέωση απόδοσης ΦΠΑ όταν εισπράττεται προκαταβολή